Fontanna klasyczna z dynamicznym obrazem wodnym
park miejski w Kowalu realizacja 2008 r.