Fontanna klasyczna z dynamicznym obrazem wodnym – hotel w Jurzynku
realizacja 2015 r.