Fontann w restauracji Cesarski Pałac
Warszawa realizacja 1998r