Fontanna w Lidzbarku Warmińskim
realizacja 2017 r.

Lidzbark13