Fontanna w Lidzbarku Warmińskim, realizacja 2017 r.

Lidzbark2